Praktijk voor Voeding en Diëtetiek Gennep
Maatwerk

                                                            


 

 

Ieder mens is anders, dus elke behandeling is maatwerk.

 

In een eerste persoonlijk gesprek van ongeveer 1 à 1½ uur, wordt uitgebreid ingegaan op bestaande klachten en wordt samen met u een begeleidingstraject opgesteld, afhankelijk van de complexiteit en uw eigen wensen. De behandeling is altijd afgestemd op uw eigen situatie. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met uw (medische) voorgeschiedenis, medicatiegebruik, eet-leefgewoontes en wensen.

 

 

Afhankelijk van de hulpvraag worden vervolgens vervolgconsulten gepland met een gemiddelde duur van 30 minuten. Tijdens deze consulten wordt u gecoacht in het vertrouwd raken met het advies en zonodig zal dit worden aangepast of bijgesteld.

 

Er wordt uitleg gegeven en er wordt samen met u gezocht naar oplossingen voor eventuele valkuilen. Bijvoorbeeld door middel van:

  • Oefeningen en motivatietechnieken.
  • Suggesties voor speciale gelegenheden, zoals uit eten gaan, feestjes en op vakantie gaan.
  • Praktische informatie voor het veranderen van uw eetgewoontes en/of lichamelijke activiteiten met een zo groot mogelijk effect op de langere termijn.
  • Et cetera