Praktijk voor Voeding en Diëtetiek Gennep
Meer weten

 


Afspraak afzeggen
Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren mee te delen. Indien u dit nalaat, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.       

 

Privacy
In de behandeling is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.


Klachtenregeling
Bent u niet tevreden én komen we er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn (Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort).