Praktijk voor Voeding en Diƫtetiek Gennep
Privacyverklaring

De Praktijk voor Voeding en Diëtetiek Gennep gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en zijn er nieuwe regels.

 

Als u gebruik maakt van diensten van de Praktijk voor Voeding en Diëtetiek Gennep dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak). Denk hierbij aan:

 • Naam, geboortedatum, adresgegevens, BSN nummer, telefoonnummer, gegevens zorgverzekeraar (naam, polisnummer), e-mailadres, bepaalde ter zake doende medische gegevens.

   

  Waarom is dat nodig?

  De Praktijk voor Voeding en Diëtetiek Gennep heeft uw persoonsgegevens nodig om u goed te kunnen helpen, zoals voor het maken en aan u verstrekken van een persoonlijk advies. Ook zijn voor onze administratie en op grond van wettelijke eisen, voorschriften van zorgverzekeraars/zorggroepen gegevens nodig.

   

  In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

   

  Hoe lang bewaren we uw gegevens?

  De Praktijk voor Voeding en Diëtetiek Gennep bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

   

  Delen met anderen

  De Praktijk voor Voeding en Diëtetiek Gennep zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming, verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). De Praktijk voor Voeding en Diëtetiek Gennep heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

   

  De Praktijk voor Voeding en Diëtetiek Gennep zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft de praktijk een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. De Praktijk voor Voeding en Diëtetiek blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

   

  Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen. Er zal dan een afspraak worden gemaakt waarbij u zich moet legitimeren om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

   

  Beveiliging

  De Praktijk voor Voeding en Diëtetiek Gennep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 0485519865.

   

  Meer informatie

  Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de Praktijk voor Voeding en Diëtetiek Gennep kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer 0485519865.

   

  Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.