Praktijk voor Voeding en Diëtetiek Gennep
Vergoeding

 

 

Dieetadvisering door een diëtist is ook in 2023 opgenomen in de basisverzekering. Als u verwezen bent door een (huis-)arts en in het bezit bent van een verwijsbrief, heeft u recht op 3 behandeluren per kalenderjaar.

Sinds 2008 wordt er een eigen risico gehanteerd door zorgverzekeraars. Dit geldt voor vele vormen van zorg, waaronder ook dieetadvisering.

 

Daarnaast zijn er vaak nog extra uren opgenomen in de aanvullende verzekering. Om na te gaan in hoeverre u hier recht op heeft, is het verstandig om de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering te raadplegen. U kunt pas gebruik maken van deze 'extra uren', als de 3 uren uit de basisverzekering op zijn.

Nb. Gebruik maken van de aanvullende verzekering valt buiten het eigen risico.

 

Voor diabetes type 2, COPD, VVR (verhoogd vasculair risicomanagement) en secundaire preventie bij CVRM (cardio vasculair risicomanagement) verloopt dieetadvisering via de ketenzorg in uw regio. Ketenzorg valt buiten het eigen risico.

 

Verwijsbrief-Directe toegankelijkheid Diëtetiek

Per 1 september 2011 is de diëtist direct toegankelijk (DTD). Dit betekent dat u in principe geen verwijsbrief meer nodig heeft. Echter deze DTD wordt niet door alle zorgverzekeraars vergoed. Vandaar dat aangeraden wordt om eerst contact op te nemen met uw (huis-)arts voor een verwijzing, alvorens u een afspraak maakt. Mocht u toch vragen hebben over deze directe toegankelijkheid, neem gerust contact op.